18. maj 2018

Toppost til arktisk erhvervsmand

Flemming Knudsen ny formand for Hudson Resources

Flemming Knudsen, der er formand for Arctic Business Networks råstofgruppe, er netop blevet formand for bestyrelsen i Hudson Resources inc.

Det canadiske selskab ejer blandt andet Hudson Greenland A/S, der i løbet af i år begynder en udvinding af anorthosit nær Kangerlussuaq.

Det er en erfaren arktisk erhvervsmand, der nu sætter sig i formandsstolen. Udover at være formand for bestyrelsen i Hudson Greenland har Knudsen blandt andet været direktør for Royal Greenland (2007-11) og før dette fem år som direktør i Air Greenland. Flemming Knudsens erfaringer med råstofbranchen stammer fra halvfjerserne, hvor han var økonomidirektør i Sorte Engel-blyminen ved Uummannaq.

Flemming Knudsen erstatter John Hick som bestyrelsesformand i Hudson Resources inc.

17. maj 2018

Spændende dag for ABN-medlemmerne

Nordatlantisk samarbejde og en øl i solen

Ambassadør Hanne Fugl Eskjær fortæller
 om arbejdet i Arctic Economic Council.
Solen skinnede og København viste sig fra sin bedste side, da Arctic Business Network onsdag indtog hovedstaden.

En lille snes transatlantiske erhvervsfolk deltager i ABN's medlemsarrangement, der begyndte på Nordatlantens Brygge på Christianshavn. Det flot restaurerede pakhus byder på historisk vingesus. I sin var bygningen det fysiske centrum for handelen på Grønland og rummer i dag blandt andet de islandske, grønlandske og færøske repræsentationer i Danmark - og når man vil samarbejde i Nordatlanten, er huset ikke til at komme uden om.

En lille snes ABN-medlemmer deltager
 i medlemsarrangementet i København.
- Vi fik et godt indblik i de mødefaciliteter, som huset også byder på - og så fik vi gjort reklame for den samarbejdsaftale, som Arctic Business Network og Nordatlantens Erhvervsklub har haft i en del år. Aftalen giver ABN-medlemmerne mulighed for at deltage i erhvervsklubbens arrangementer, fortæller Helle Rathke Andersen fra ABN-sekretariatet.

ABN-medlemmerne fik et indblik i det færøske erhvervsliv på et møde med Sigmundur Ísfeld  fra den færøske repræsentation.

- Færøerne er inde i en god og spændende udvikling med mange muligheder og udfordringer, lød det fra Ísfeld.

Frokosten blev indtaget i selskab med den grønlandske repræsentationschef Lida Skifte Lennert, der efterfølgende fortalte om repræsentations arbejde med mange kontaktflader ikke mindst i international sammenhæng.

Nordatlantisk Brygge er en spændende,
gammel bygning med mange rustikke miljøer.
Senere på eftermiddagen gik turen til udenrigsministeriet, hvor Kongeriget Danmarks særlige ambassadør for arktiske anliggender, Hanne Fugl Eskjær fortalte om arbejdet i Nordisk Råd og fremhævede Arctic Economic Council, som et muligt indsatsområde for ABN.

- Vi har mulighed for tre pladser i rådet, men udnytter kun de to. I samarbejde med Departementet for Erhverv har vi overvejet muligheden for at en grønlandsk virksomhed får den sidste plads - og vi modtager gerne forslag, fortalte ambassadøren, der også kunne fortælle, at udenrigsministeriet arbejder på at få kortlagt vilkårene for investering og finansiering af tværgående samarbejder i Arktis.

- Det har været en rigtig spændende dag, hvor vi sandelig også har fået tid til at netværke med en øl i solen, lyder det fra en glad Helle Rathke Andersen, der har planlagt det store arrangement.

Torsdag fortsætter ABN's medlemsarrangement i København med blandt andet virksomhedsbesøg hos Grønlands Rejsebureau og møde med Folketingets Grønlandsudvalg og ikke mindst de to grønlandske folketingsmedlemmer Aleqa Hammond og Aaja Chemnitz Larsen.

Overskud i INI

Effektivt administrationsselskab

INI A/S satser på at være et
 effektivt bolig-administrationsselskab.
Mandag den 14. maj 2018 blev der holdt generalforsamling i INI A/S. På dagsordenen var blandt andet godkendelse af selskabets årsregnskab. Selskabets årsresultat blev et overskud på 3,2 millioner kroner efter skat. Bestyrelsen anser resultatet for tilfredsstillende. Overskuddet overføres til 2018.

Boligafdelingerne er økonomisk uafhængige af INIs økonomi, hvorfor de ikke vil blive påvirket af overskuddet.

Selvstyret, som eneaktionær, har besluttet at genudpege Mads Barlach Christensen, som formand for bestyrelsen samt Kristian May og Line Frederiksen som bestyrelsesmedlemmer. Karin Bing Orkland udtræder af bestyrelsen mens de to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, Michael R. Petersen og ArnâraK Z. Lennert fortsætter.

 INI A/S strategiske tiltag har udmøntet sig i et mere effektivt administrationsselskab. Det er fortsat selskabets hensigt at forfølge disse målsætninger om en mere effektiv og serviceorienteret organisation, til gavn for samfundet.

16. maj 2018

Kulturpris til Ilimanaq

Fornem restaurering

Fin pris til bygderestaurering. Foto: Jan Knudsen
Restaureringen af Poul Egedes Missionshus og et pakhus i bygden Ilimanaq nær Ilulissat har modtaget Europa-Kommissionens kulturarvspris - Europa Nostra-prisen 2018, meddeler Realdania By og Byg i en pressemeddelelse.

- Vores prisvindere er det levende bevis på, at vores kulturarv er langt mere end erindringen om vores fortid; det er nøglen til at forstå vores nutid og en ressource for vores fremtid, siger operasangeren Plácido Domingo, der er formand for Europa Nostra.

Realdania By & Byg købte i 2014 to fredede huse i Ilimanaq - missionæren og handelsmanden Poul Egedes hus og et nærtliggende pakhus begge fra 1700-tallet. Købet skete på baggrund af et årelangt samarbejde med Selvstyret i Grønland, Grønlands Nationalmuseum, den daværende Qaasuitsup Kommunia i dag Avannaata Kommunia og turismeorganisationen World of Greenland. Målet var at skabe udvikling i området gennem bevarelse af de unikke historiske huse.

Området er også på UNESCO-listen med verdensarv på grund af sin enestående natur- og kulturarv. Realdania støtter også opførelsen af Isfjordscentret i Ilulissat.

World of Greenland, der er et datterselskab af Grønlands Rejsebureau, har opført en række feriehytter ved de nu prisbelønnede huse - og Rejsebureauet tilbyder spændende ture med ophold i den lille nordgrønlandske bygd. Det kan man læse meget mere om på Grønlands Rejsebureaus hjemmeside.

Torskeprojekt udvides

Nytænkning i fiskeindustrien

Brøndbåden Maniitsoq på det første togt til Nuuk-området,
hvor der blev hentet 75 tons levende torsk.
Foto: Royal Greenland
Royal Greenland udvider nu sit Nuutaq Cod-projekt og begynder at modtage levende torsk fra Kapisillit og Ameralikfjorden ved Nuuk til produktionen i Maniitsoq. I løbet af nogle uger begynder man også at modtage torsk fra Sisimiut-området.

Gennem de seneste tre år har Royal Greenland arbejdet med nutaaq-torsk eller ny torsk. Inspireret af den boomende norske lakseindustri har koncernen udviklet et koncept, hvor torsk holdes i bur på åbent hav, inden de bliver sejlet ind til kysten, hvor de så bliver slagtet og forarbejdet, siger Royal Greenlands direktør Mikael Thinghuus til fagbladet Fødevarewatch.

- Måden, vi håndterer fisken på, er i høj grad inspireret af måden, man håndterer laks på. Den store forskel er, at laksen bliver opdrættet fra den er ganske lille og går i fangenskab hele livet, hvor vores torsk er vilde og går kun i fangenskab i en kort periode, forklarer Thinghuus.

Steen Sørensen, der er driftschef i Royal Greenland, forklarer. at årsagen til, at man nu udvider indhandlingen til både Nuuk- og Sisimiut-området er, at man på den måde kan forlænge torskesæsonen, så man begynder tidligere og slutter senere.

I 2017 indhandlede cirka 80 kutter-og jollefiskere i Manitsoq i alt omkring 6.000 tons levende torsk til Royal Greenlands fabrik i Maniitsoq, hvor de holdes levende, lige indtil de slagtes og forarbejdes.

Brøndbåden ”Maniitsoq”, der kan laste cirka 85 tons levende torsk ad gangen, hentede lørdag den 12. maj de første levende torsk fra fiskernes flyttebure i Kapisillit - og Ameralik området. Cirka 75 tons blev det til.

15. maj 2018

Kangerlussuaq base for indlandsis-logistik

Stor tilfredshed med Mittarfeqarfiit

Amerikanske isflyvnings-specialister er
meget tilfredse med Kangerlussuaq.
Selv om det efterhånden er flere end 25 år siden, at USA forlod Kangerlussuaq, kan man stadig med mellemrum se amerikanske Hercules-fly med ski operere fra den gamle base.

Det er 109th Airlift Wing, der er specialister iat lande med de store fly på indlandsisen. Eskadrillen, der tilhører den amerikanske nationalguarde - et slags civilforsvar og hjemmeværn - har til opgave at støtte National Science Foundation, NSF, med at håndtere transport af gods og forskningspersonel til forskellige forskningsstationer inde på indlandsisen, blandt andet Summit, som er en del af NSF. De supporterer også den danske forskningsstation EastGrip.

Amerikanerne har nu indgået en fem-årig aftale med Mittarfeqarfiit om indkvartering og servicering i forbindelse med den amerikanske mission.

109th Airlift Wing har valgt Kangerlussuaq som deres fortrukne lufthavn at operere ud fra, dels på grund af den korte afstand til isen, men ikke mindst fordi Mittarfeqarfiit i Kangerlussuaq kan tilbyde dem en pakkeløsning med indkvartering og forskellige serviceopgaver.

- Det er glædeligt, at 109th Airlift Wing har sat pris på den service Mittarfeqarfiit yder i Kangerlussuaq, og at de på den baggrund har ønsket at udvide aftalen. Den femårige aftale betyder, at vi kan fortsætte det gode samarbejde, som ligger helt i tråd med det vi gerne vil, nemlig at arbejde for hele tiden at forbedre vores service og skabe mest værdi for kunder og samfund. Og at 109th Airlift Wing derudover engagerer sig meget i lokalsamfundet er kun positivt for alle i Kangerlussuaq, mener Jeppe Jensen, kommerciel direktør i Mittarfeqarfiit.

109th Airlift Wing har hjemmebase på Straton Air base, hvor de har i alt 12 stk. C130 Hercules med ski.

14. maj 2018

Nyt Naalakkersuisut

Navne på regeringsposterne

Nye folk på posterne i den grønlandske regeringssilo.
Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen kunne fredag præsentere medlemmerne af den nye grønlandske regering, efter at Siumut har indgået en koalitionsaftale med Parti Naleraq, Atassut og Nunatta Qitornai.

- Formand for Naalakkersuisut, Natur og Miljø, Kim Kielsen (S)
- Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur og næstformand for Naalakkersuisut, Simon Simonsen (S)
- Naalakkersuisoq for Finanser, Skatter, Pele Broberg (PN)
- Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie og Justitsvæsen, Anthon Frederiksen (PN)
- Naalakkersuisoq for Handel og Energi, Aqqalu Jerimiassen (A)
- Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst, Landbrug, Erik Jensen (S)
- Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender, Kultur, Vivian Motzfeldt (S)
- Naalakkersuisoq for Sundhed og Forskning, Doris J. Jensen (S)
- Naalakkersuisoq for Råstoffer, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq (NQ)

11. maj 2018

Bestyrelsesrokade

Medarbejdernes mand blev formand

Pilot i formandsstolen for Air Greenland.
Søren Lennert Mortensen meddelte i marts, at han ikke ønskede genvalg til bestyrelsen i Air Greenland - og derfor valgte bestyrelsen efter generalforsamling i det nationale grønlandske flyselskab en af de tre medarbejderrepræsentanter som ny formand.

Valget faldt på Henrik Maule Steinbacher, der til hverdag er pilot i Air Greenland. Det er ganske usædvanligt, at en medarbejderrepræsentant bliver valgt til bestyrelsesformand - og Steinbacher forventer da heller ikke at sidde længe i formandsstolen, fortæller han til flymediet Check-in.

Normalt udpeges formanden af det grønlandske selvstyre, men på grund af valget til Inatsisartut og den deraf følgende usikkerhed om regeringsdannelsen kunne det ikke lade sig gøre.

- Når selvstyret har fundet en ny repræsentant, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, og så konstituerer bestyrelsen sig igen. Jeg forventer, at selvstyret kommer til at overtage formandsposten igen,” siger Henrik Maule Steinbacher.

Sådan ser bestyrelsen i Air Greenland ud indtil videre:
– Henrik Steinbacher (formand), medarbejderrepræsentant
– Claus Holstein (næstformand), udpeget af den danske stat
– Søren Lennert Mortensen, udpeget af Selvstyret
– Bodil Marie Damgaard, udpeget af Selvstyret
– Bjarne Eklund, udpeget af den danske stat
– Leif Rasmussen, udpeget af SAS – Jan Torberger, udpeget af SAS
– Claus Motzfeldt, medarbejderrepræsentant
– Sam Grønvold, medarbejderrepræsentant

Klar til turistsæsonen

Beredskabet fungerer

Slangerne rulles ud i fjeldet i frost og høj sol.
 Foto: Forsvaret.dk
Krydstogtsæsonen står for døren. Det er en af årsagerne til, at det grønlandske beredskab, politiet og Arktisk Kommando netop har gennemført det halvårlige øvelsesforløb, Tappik.

Det fandt sted i Nuuk og nærmeste omegn den 8. maj, hvor hovedbegivenheden var redning til søs. En båd med 21 turister havde sendt nødmelding efter at have ramt et skær og var begyndt at synke. Desuden trænede man andre øvelsesmomenter som kommunikation og indsættelse af brandmandskab i fjeldet.

Politiet havde indsat tre Sisak-kuttere, og Søværnet deltog med inspektionsfartøjerne Knud Rasmussen og Ejnar Mikkelsen. Desuden medvirkede brandvæsenet i Nuuk.

- Det er vigtig med disse øvelser, fordi vi har forskelligt grej. Det er vigtigt, at vi ved, hvad hver enhed kan bidrage med, når det skal gå stærkt, fortæller beredskabschef i Nuuk, Knud Pedersen.

Underskud i RAL

Bestyrelsesformand genvalgt

Vi skal ikke skabe overskud, siger Kuno Fencker.
Royal Arctic Line kom ud af 2017 med et underskud på 7,5 millioner. Det kom frem, da selskabet den 9. maj holdt generalforsamling på den nye Sikuki-havneterminal i Nuuk.

Resultatet betegnes som ikke-tilfredsstillende, omend indenfor det forventelige, når de særlige operationelle udfordringer tages med i betragtning oven i de store, men nødvendige forandringer, der er igangsat.

- Royal Arctic Line’s ambitioner er ikke at skabe store overskud, men har det mål, at skulle servicere samfundet bedst muligt, rettidigt udskifte forældet udstyr og gøre ting mere effektivt gennem nytænkning, og styre fremtidige udgifter forbundet med fragt og transport på en hensigtsmæssig måde, til gavn for samfundet som helhed, siger bestyrelsesformanden Kuno Fencker, der i øvrigt blev genvalgt på generalforsamlingen.

Bestyrelsen består ud over Fencker af Erik Jørgen Østergaard, Mai-Lill Ibsen, Tanja Nielsen og Amma Knudsen. Derudover blev medarbejderrepræsentanterne udskiftet efter 4 års virke. Således udtræder Finn Lindberg og Aningo Broberg og erstattes af Eydun Simonsen og Laust Vestergaard. Jens Peter Rosing Berthelsen opnåede genvalg.

Sidst der var et underskud i selskabet var i regnskabsåret 2014. Underskuddet dengagn var 14 millioner kroner.

Læs Royal Arctic Lines årsrapport.